Бизнес

Започват онлайн информационни дни за хората с увреждания

От Euronews България Euronews България

Стартират онлайн информационни дни за програмите, които финансират проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, за хората с увреждания.

Участниците ще могат да се запознаят с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Инициативата е на Агенцията за хората с увреждания.

По програмата могат да бъдат финансирани дейности, свързани с обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство, участие в панаири, търговски изложения, благотворителни и търговски базари и . Участниците трябва да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания.