Бизнес

Разширяват двойно газохранилището в Чирен

От Euronews България Euronews България

Договор за разширяване на газохранилището в Чирен ще бъде подписан днес. Възложителят на поръчката е операторът на газопреносната ни мрежа „Булгартранзгаз“. Чрез разширяването капацитетът на хранилището ще се увеличи от сегашните 550 млн. до 1 млрд. кубическа метра.

Поръчката за разширение предвижда три етапа на работа – първата включва изграждане и въвеждане в експлоатация на нова компресорна станция, която да осигурява надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция. Втората част ще има различен изпълнител, който има задача да изгради 13 подземни сондажа, които дефакто да разширят капацитета на хранилището. Третият етап е изграждане на газопровод от Чирен до село Бутан, където е и връзката с българската газопреносна система. Общата стойност на проекта е 520 милиона лева.