Бизнес

Вълчи дол с шанс да привлече най-голямата ВЕИ инвестиция у нас

От Euronews България Euronews България

Точно преди година малката община Вълчи дол във Варненска област влиза за ден във всички новини. Заради непосилното тройно увеличение на цените на електроенергията тя е първата българска община, която спира уличното си осветление. Така около 3000 местни жители остават на тъмно, в страх и притеснение от битова престъпност. Само година по-късно обаче същата тази община получава своя шанс – един от най-големите инвеститори във възобновяеми енергийни източници в света с огромни проекти на няколко континента е готов да изгради супер модерен вятърен парк точно там. Добротич Уинд АД идва със заявка и за мащабна социална програма - компанията изразява дори готовност да подпомогне местните хора като поеме до 500 лева от годишните им сметки за ток за период от 35 години, както и да поеме сметките за уличното осветление в населените места, на чиято територия ще бъде изграден парка. 

Инвестицията на „Добротич Уинд” AД е на стойност от около 900 млн. лева и предвижда 50 генератора с обща мощност от 350 МВт. Това ще бъде най-мащабният подобен парк у нас, който ще захрани около 250 хиляди домакинства със зелена енергия. Хоризонтът на експлоатация е около 35 години, като инвеститорът ще използва собствени терени и финансиране от големи международни банкови институции, без да разчита на субсидии.     

Вълчи дол е изключително добро място за изграждането на този парк, заради подходящите климатични условия и наличието на вятър, както и заради капацитета за свързване към електрическата система на страната. Затова общината попада в определената на национално ниво приоритетна област за изграждане на вятърни мощности. В близост до региона вече има създаден по-стар такъв ветрогенераторен парк. 

Предварителните екологични проверки показват, че при спазване на законовите изисквания във всички фази на проекта, той не носи риск за природата и по-конкретно за видовете диви птици населяващи територията. 

Въпреки наличието на всички благоприятни предпоставки обаче процесът до пускане в експлоатация никак не е бърз и лек заради тежките административни процедури у нас. Такива генератори има в цяла Европа, като в Германия те са с ускорени процедури улесняващи инвеститора. От скоро и Румъния може да се похвали с подкрепа за ускоряване на процедурите по изграждане. 

Общинският съвет във Вълчи дол гласува решение за допускане до разработване на проект за Подробен устройствен план за 50 ветрогенераторни турбини и присъединителна инфраструктура. С това решение обаче реално не се дава „зелена светлина“ за проекта, а само се стартират процедурите по Закона за устройство на територията. От компанията инвеститор пък са в готовност да наемат първите 40 души, като уточняват че през 35 години от продължителността на проекта ще има 25 души, които ще работят постоянно.   

Добротич Уинд АД гарантира също приходи за общинския бюджет, както и отговорност към здравето на хората, запазване и грижа за обработваемите земи и развитие на различни бизнеси като туризъм и търговия. Добротич Уинд АД е и в основата на привличане на други сериозни инвеститори с визия за бъдещето.