Политика

България ще изпрати оръжия на Украйна, посочени като приоритет

От Euronews България Euronews България

България ще изпрати на Украйна част от оръжията, които са посочили като приоритет.   

Решението беше взето след заседание  на комисиите по отбрана и външна политика. То ще бъде допълнено, така че да бъде ясно, че помощта, която ще предоставим сега, няма да бъде еднократен акт. Против изпращането на въоръжение гласуваха „Възраждане” и БСП.