Общество

Започна изплащането на помощите за наводненията в Карловско

От Аксения Мирчева Аксения Мирчева Репортер

Започна раздаването на средствата, дарени за пострадалите от наводненията в Карловско. Паричната помощ е разпределена между 262 домакинства, разделени в 5 категории.

Най-пострадалите семейства, домовете на които са напълно разрушени, ще получат по над 16 500 лева. По близо 8000 лева са предвидени за хората с жилища, които са негодни за живеене, но подлежат на ремонт. За домовете с наводнен етаж и унищожена покъщнина са предвидени по над 5500 лева, а за тези с леки щети по близо 3200 лева. Допълнително предстои да се реши какъв ще бъде размерът на помощта за нарушени дворни площи и стопански постройки.