Без медицински хеликоптери: Здравното министерство прекрати обществената поръчка за доставката им

От Euronews България Euronews България

Провал на поръчката за медицински хеликоптери. Министерството на здравеопазването прекрати процедурата за купуване на машините. 

Причината е, че единственият кандидат е дал по-висока оферта от максимално допустимата цена. Определеният от здравното министерство праг е на стойност 102 милиона лева без ДДС за шест хеликоптера. 

Обществената поръчка беше обявена през юли от правителството на Кирил Петков. Първоначалният график на доставките предвиждаше до септември следващата година да бъде доставено общото оборудване за всички хеликоптери, а до началото на декември 2023 да бъде доставен и първия хеликоптер.