Бизнес

НСИ ревизира с 6 млрд. лв. нагоре БВП за 2021 г.

От Йоана Георгиева Йоана Георгиева

НСИ ревизира с 6 млрд. лв. нагоре брутния вътрешен продукт за 2021 г.

Според данни на НСИ, публикувани през март, икономиката на страната ни бележи ръст с 4.2% през 2021 година. Няколко месеца по-късно обаче ревизирани данни на института показват ръст на Брутния ни вътрешен продукт със 7.2 на сто за същия период. А разликите в числата заместник-председателят на НСИ Свилен Колевнов обясни с новопостъпили данни.

През 2021г.  Те са на база на нова информация, която е постъпила и два вида ревизии, които се правят съгласно базата на националните сметки, съгласно установените практики за това и от Евростат, методологическите насоки, които те дават, те са общо взето два типа едните са на на база нова информация, която постъпва и на база годишни отчети на различни по вид предприятия. Тоест това е което се прави регулярно всяка година.

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ

Според икономиста брутният вътрешен продукт се съставя по три метода. Първият е производствен, вторият е по елементи на крайното потребление, а третият е по метода на доходите за потреблението. А крайното потребление се оказва с над 2 млрд. повече, отколкото в първоначално публикуваните данни.

 

По отношение на секторите ръстът на брутната добавена стойност през 2021г. е най-висок в селското стопанство, финансовите застрахователни дейности, в търговията, хотелиерството, ресторантьорството, търговията с хранителни стоки, ремонт на автомобили и транспорт.

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ

Друга голяма разлика има при инвестициите с над 3 мрлд. лв. 

Приносът, който е по отношение на инвестициите е във връзка с натрупани запаси, които още като тенденция от втората половина на 2021г. Се наблюдават и продължават към първото полугодие на тази година, т.е. натрупаните запаси в икономическите сектори дават този ръст.

Износът също е коригиран от  83.673 млн. лв. на 85.251 млн. лв.

Износът също е с постъпила нова информация, която е от данни от платежния баланс и други източници на информация, годишните отчети на фирмите, които са си подали тази информация. На първо място можем да кажем, че основния партньор на България е ЕС с най-големите компании там – Германия, Италия Франция, към съседните страни като Румъния, Сърбия, Гърция, Македония.

Така най-силни сектори за 2021 г. се оказват секторите търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.