Euronews Сега

КС реши: Членовете на ВСС да работят в условия на изтекъл мандат

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Конституционният съд реши: Инспекторатът на ВСС да продължи да работи до избирането на нов, дори при изтекъл мандат.

Съдът беше сезиран след като повече от 2 години четири парламента не откриха процедура за избор на нови съдебни инспектори. Конституционният съд  отговори утвърдително и на въпроса дали с изтичането на мандата на главния инспектор и колегите му ще продължат изпълняват правомощията си, докато парламентът не избере техни заместници.