Добро Утро, Европа

Компенсации: Започва подаването на заявления заради неприети деца в ясли и градини

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

От днес родители на неприети деца в общински ясли и градини в София могат да кандидатстват за компенсации. Средствата ще се изплащат до приемането на детето в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина.


От Столична община посочват, че всеки родител може да подаде искане за получаване на средства към районните администрации по местоживеене. След това районните администрации изпращат одобрените от тях искания към Столична община. Оттам данните стигат до образователното министерство, което отпуска парите и по обратния ред те стигат до районните администрации, откъдето родителите ще ги получават.