Европрокурор Теодора Георгиева: Очакванията към нас за свръхбързина са нереалистични

От Euronews България Euronews България

България, Италия и Румъния са на челните места по брой образувани досъдебни производства в Европейската прокуратура. Основните разследвания, по които работят европрокурорите, са свързани с корупция по високите етажи на властта, злоупотреби с европейски средства, обществени поръчки и организирана престъпна дейност.

Това заяви в ефира на Euronews Bulgaria европрокурорът Теодора Георгиева.

Действително очакванията са големи и са оправдани. Само за една година европейската прокуратура е получила над 4000 сигнала и досъдебни производства.

Теодора Георгиева, европейски прокурор

„Поискани са 250 съдебни разрешения за претърсвания и изземване на активни на стойност 257 млн. евро, от които са получени 147 млн.“, допълни тя и отбеляза, че България също има принос към тези стойности.

По думите ѝ началото на европейската прокуратура е много силно, но очакванията за свръхбързина са нереалистични и не могат да бъдат постигнати.

„Наказателните и процесуални кодекси на 27-те държави-членки на ЕС са различни. Ние имаме различен процесуален ред и материално право“, подчерта магистратът.

Тя отбеляза, че вече има производства в съдебна фаза, но резултатите ще бъдат видяни след години.

Кои са основните разследвания, по които работи европейската прокуратура?

Прокурор Георгиева посочи, че първата голяма група измами са свързани със субсидии от еврофондове по отношение на програми за образованието, за ангажиране на безработни младежи на трудовия пазар, в сектора на селското стопанство.

„Типичните злоупотреби са предоставяне на неверни данни във връзка с произведена продукция или обем на обработваема земя или услуги, които не са били извършени“, добави тя.

Друга голяма група са обществените поръчки. При тях специфичното е, че там винаги имаме намесени високопоставени публични служители, които променят спецификацията на поръчката или създават изкуствени условия, така че да бъдат възложени на конкретно дружество, което пък от своя страна не може да изпълни съответната поръчка и впоследствие депозира невярна информация относно извършените дейности и услуги“, обясни прокурор Георгиева и отбеляза, че подобни случаи има не само в България, а в много европейски държави.

Тя изтъкна още като основна група дела тези, свързани с корупцията по високите етажи, организираната престъпна дейност, както и трансгранични измами с ДДС, при които фактурирането минава през множество дружества.

Прокурор Геогриева подчерта, че европейската прокуратура не може да разглежда разследвания, започнали преди 2017 г.

Няма съществени проблеми в комуникацията с българската прокуратура

Прокурор Георгиева заяви, че към днешна дата няма никакви съществени проблеми в комуникацията с българската прокуратура.

В началото на нашата дейност имаше период, в който много усилено ни бяха изпращани голяма група дела, които бяха започнати от националната българка прокуратура и по които ние трябваше да направи преценка дали да изземем. В момента имаме чисто техническо доизчистване на комуникацията“, допълни магистратът и уточни, че с промяна на режима на нотификация отстрана на правосъдното министерство вече компетентни да докладват на европрокуратурата са всички прокуратури, а не само един отдел на ВКП, както е било преди това.

Българският магистрат оцени позитивно работата на 47-то Народно събрание от гледна точка на промените в Закона за съдебната власт, целящи осигуряването на по-голяма независимост и самостоятелност на европейските делегирани прокурори.

Как може да сезираме европрокуратурата за злоупотреби?

Прокурор Георгиева подчерта, че всеки български гражданин може да сезира Европейската прокуратура, ако има данни за извършено престъпление.

„Механизмът е директно сезиране. Знаете, офисът на българските делегирани прокурори има представителство в София и материалите, ако е започнато някакво разследване от полицейските органи, следва да бъдат докладвани директно в офиса на европейските делегирани прокурори. А иначе частните лица могат на сайта да попълнят една форма, която получаваме директно. Не само, че гарантираме, че сигналът ще бъде проверен, а вече дори имаме много получени сигнали, които разглеждаме. Ако не касаят нас, те се препращат към националната прокуратура или се отказва изобщо разследване, ако липсват данни за извършено престъпление“, разясни прокурор Георгиева.

Целия разговор вижте във видеото.