Европа

Скопие обяви препоръките на съвместната комисия за промяна на учебници и общи чествания

От Euronews България Euronews България
Car Samuil Паметникът на цар Самуил в София. Снимка: БГНЕС

Министерството на външните работи на Република Северна Македония (РСМ) публикува протокола от първото заседание на междуправителствената комисия през 2019 г. и усвоените на него препоръки на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия за исторически и образователни въпроси, касаещи общи чествания на исторически личности от общата ни история, както и промяна на учебно съдържание в рамките на основното образование.

От документите става ясно, че съвместната българо-македонска комисия препоръчва общо честване на няколко исторически личности от периода на Средновековието – цар Самуил, св. св. Кирил и Методий, св. Климент и св. Наум.

Относно цар Самуил, комисията е приела, че той е "владетел на голяма средновековна държава, която бива считана от по-голямата част от съвременната историческа наука за българско царство с център, намиращ се на територията на днешна РСМ".

Относно учебното съдържание, комисията приема, че в учебника по история за 6. клас в РСМ, наред с останалите забележки, внушенията за приемственост между антична Македония и съвременната македонска държава съдържат исторически анахронизъм.

Друга забележка към съдържанието на учебника по история за 6. клас в РСМ касае мисията на апостол Павел.

Комисията приема, че "внушенията за институционална приемственост между мисията на апостол Павел и средновековните църковни структури, които съществуват на територията на днешна Република Северна Македония, са неоснователни".

По отношение на учебника по история за 5. клас в България комисията препоръчва в контекста на древната история да бъдат използвани "за по-голяма терминологична прецизност" термини като "днешните български земи", или "територията на съвременна България", а не просто изразът "българските земи".

Препоръки на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси

Протокол от първото заседание на Междуправителствената комисия между България и РСМ