България

Потреблението на домакинствата се свива, разходите растат по-бързо от доходите

От Euronews България Euronews България
Pari Portfeil Снимка: БГНЕС

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2 207 лв. и нараства с 16.5% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Същевременно обаче общият разход средно на лице от домакинство се увеличава със 17.8% за същия период и достига 1 962 лв.

Това показват данните на Националния статитически институт, публикувани в понеделник.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата
(54.1%), следван от доходите от пенсии (34.4%) и от самостоятелна заетост (4.3%). Спрямо второто
тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4.4 процентни
пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0.7 процентни пункта. Делът на доходите от
пенсии нараства с 5.5 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и
безалкохолни напитки (31.2%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални
осигуровки (12.8%) и транспорт и съобщения (12.3%).

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителните дялове на разходите за храна и
безалкохолни напитки, жилище и здравеопазване нарастват с по 0.4 процентни пункта, а на
разходите за транспорт и съобщения - с 0.9 процентни пункта. Делът на разходите за алкохолни
напитки и цигари и за облекло и обувки намалява с по 0.2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото
тримесечие на 2021 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както
следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 513 на 612 лв. (с 19.3%)
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 78 лв. (с 11.6%)
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 61 на 68 лв. (с 11.4%)
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане
 • на дома) се увеличават от 283 на 339 лв. (с 20.0%)
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 100 на 125 лв. (с 25.8%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 190 на 242 лв. (с 27.0%)
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 62 на
  72 лв. (с 16.0%)
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 236 на 251 лв. (с 6.4%)

Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.6 на 18.9 кг,
зеленчуци - от 20.3 на 19.4 кг и плодове - от 10.3 на 9.7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.