Euronews Уикенд

Правят дрехите по-здрави, за да не цапат природата

От Георги Колев Георги Колев Редактор

В навечерието на Седмицата на модата в Копенхаген, някои брандове решиха да се обърнат към устойчивата мода. В същото време датското правителство постигна споразумение с текстилната промишленост за увеличаване на рециклирането и създаването на по-здрави дрехи. 

Съгласно новия план, 10 датски компании са поели ангажимента да рециклират 40 процента от дрехите. 

Текстилната промишленост оказва огромно въздействие върху околната среда, нареждайки се след хранителната индустрия, недвижимите имоти и транспорта.Голямото предизвикателство е, че трябва да начертаем пътя на една дреха от производителя до контейнера за рециклиране.  

Хенрик Винтер Олесен, PR специалист

Средно човек в Европа използва 15 кг текстил всяка година. Очаква се тази цифра да се увеличи с 63 процента до края на десетилетието.

 

В глобален план, ние в текстилната индустрия сме едни от най-големите грешници по отношение на климата. Трябва да направим нещо по въпроса.

Мария Глесел, говорител на компания за устойчива мода

Около 80% от въглеродния отпечатък на текстилната индустрия се създава при самото производство на дрехите. 
В сравнение замърсяването от изхвърлените дрехи е незначително – едва 3 на сто. 
Като част от новата сделка, компаниите се съгласиха да произвеждат и дрехи, които ще бъдат по-дълготрайни.