Ела в...

Ела в... Джунглата Читван, Непал (част II)

От Живко Константинов Живко Константинов Водещ

В превод Читван означава „сърце на джунглата“ и е убежище на 50 вида млекопитаещи, 55 вида амфибиоподобни и влечуги, 525 вида птици, дом на изключително редкия и най-едрия вид носорог - брониран индийски носорог.

Този голям бозайник вдъхновява с устойчивостта си и единственият начин да го видите в действие е да се отправите на незабравимо сафари в неговата територия. Сред най-известните животински видове, които можете да откриете в този уникален парк е и бенгалският тигър! Читван е мястото, където имате шанса да срещнете един от най-величествените и застрашени хищници на Земята.

Само да видите този крал на джунглата в естествената му среда е преживяване, което няма да забравите никога. Ние имахме уникалния шанс да го видим на изключително близко разстояние.

Кой е той? Гледайте във видеото, посветено на Читван!