Икономика

КНСБ: 1 267 лв. са нужни за издръжка на един работещ

От Любомира Тонева Любомира Тонева Стажант

Нетният месечен доход за издръжка на живота за един работещ, живеещ сам, е 1 267,53 лв. Това сочи проучване от юни 2022 г. от КНСБ и ИССИ за потребителските цени и заплатата за издръжка.

2 282 лв. е общата стойност за тричленно семейство (2 работещи възрастни + 1 дете до 14 години)

От началото на годината доходът, необходим за издръжка, нараства с 4,2%, а на годишна база с 15,6%, показва още проучването.

Направеното изследване доказва, че нарастването на месечния необходим доход за издръжка на тричленно семейство се увеличава с 358 лв. за едногодишен период, а за едно лице сумата нараства със 199 лв.

 

Необходимият доход за храна и обществено хранене е 483,60 лв., за едно работещо лице това е 38,2% от общия разход.

Спрямо предходното тримесечие нарастването е с 6,2% и с 23,6% на годишна база, като ускорено нарастване за последното тримесечие се наблюдава при:

  • хляб и зърнени култури- 11,6%
  • месо и месни продукти - 9,4%
  • яйца - 6,5%
  • мляко и млечни продукти - 9,3%
  • животински и растителни масла- 7,9%

Цените на услугите в заведенията за обществено хранене са с ръст 7,2%, отново на тримесечна база.

Най-голямото увеличение на цените на тримесечна база бележи групата "Електроенергия, газообразни и др. горива" - 19,3%, както и "Жилищно обзавеждане и домакински уреди" -4,8%, "Транспорт"- 6,4%, "Здравеопазване"- 5,6%.

България е страната в ЕС, която реализира най-голям процент хора, които не могат да поддържат дома си адекватно топъл през 2021- 23,7%.

"Общите констатации и препоръки на КНСБ са приоритетно дискутиране и определяне на дефиницията “енергийно беден”, като до момента такива лисват", уточняват от синдикалната организация и се предлага през следващия отоплителен сезон да се мисли за увеличение на обхвата на подпомаганите лица за целевите помощи за отопление.

Изследването за издръжка на живот показва обективно необходимата за даден вид домакинство сума от средства, докато стойността на заплата за издръжка е израз на необходимия среден размер на работната заплата, която осигурява тези средства, в зависимост от броя на работещите и членовете на семейството на издръжка. И при двете понятия се използва потребителска кошница, а натрупаният през годините методически опит дава основание да се припознае и надгражда разработената вече методология за издръжка на живота. Заплатата за издръжка се изчислява като нетен доход, необходим за покриването на основните разходи и пряко кореспондира с ценовите изменения в периода на наблюдението. Тя е функция на фиксираните тегла на потребление, от една страна, и потребителските цени – от друга.