Икономика

България е с най-ниския среден доход на домакинствата сред европейските държави

От Euronews България Euronews България
Pari Levove Bgnes Снимка: BGNES архив

Къде средната класа плаща най-високи и най-ниски данъци в Европа?

 

Данъчната тежест върху средната класа се различава в ЕС, а според неотдавнашен доклад средната класа в Обединеното кралство продължава да изпитва икономически трудности, въпреки че печели до 60 000 паунда годишно (70 180 евро).

В много страни от ОИСР способността на средните класи да спестяват намалява, а в някои случаи те са изпаднали в дългове, тъй като данъчната тежест върху европейската средна класа става все по-противоречива в настоящата криза на разходите за живот.

Доходите и данъчната тежест на средната класа се различават значително в отделните европейски държави. Като цяло доходите на хората от долната част на средната класа се облагат с по-малко данъци, докато тези от горната част на средната класа се облагат най-много.

Коя е средната класа?

Според определението на ОИСР средната класа се отнася до домакинства с доход между 75% и 200% от средния национален доход. Тя е разделена на три подкатегории:

  • По-ниска средна класа: Доход между 75 % и 100 % от средния национален доход
  • Средна средна класа: Доход между 100 % и 150 % от средния национален доход
  • Горна средна класа: Доход между 150 % и 200 % от средния национален доход

 

Разполагаемият доход на домакинствата е този, с който домакинствата разполагат за харчене и спестяване след данъците. Размерът на домакинството и възрастта на членовете му се вземат предвид за претегляне на домакинствата с цел по-доброто им сравняване.

В коя държава средната класа има най-висок разполагаем доход?

През 2019 г. средната класа в Люксембург има най-висок разполагаем доход, който е между 30 618 и 81 649 евро, според EconPol въз основа на проучването на ЕС "Статистика на доходите и условията на живот".

България е имала най-ниския среден доход на домакинствата сред европейските държави. Тук разполагаемият доход на средната класа варира от 2908 до 7755 евро.

Разполагаемият доход на домакинствата в стандарт на покупателната способност (СПС), нивото на разликите в сравнение с номиналното изражение намалява, но все още има големи различия.

Разполагаемият доход в СПС дава възможност за по-справедливо сравнение, тъй като разходите за живот се различават в голяма степен в цяла Европа. Това означава, че с един и същи доход домакинствата могат да потребяват различно количество стоки и услуги в различните държави.

Покупателна способност на разполагаемия доход на средната класа в Европа (2019 г.)

През 2019 г. средната класа в Люксембург отчита най-висока покупателна способност: около два пъти по-висока от средната за ЕС.

Средната класа в Австрия и Германия също се радва на покупателна способност, която е с около 40% по-висока от средната за ЕС. Във Франция, Ирландия, Италия и Обединеното кралство покупателната способност е близка до средната за ЕС.

Средните класи в източноевропейските страни заемат последните места. България и Румъния регистрират най-ниските средни доходи на домакинствата в ЕС, малко над 50% от средното за ЕС.