Общество

София с опасни нива азотен диоксид

От Euronews България Euronews България
Templates Canva

Серия от целогодишни измервания на въздуха в София, проведени от „За Земята“ демонстрират сериозно разминаване между официалните данни за замърсяването с азотен диоксид (NO₂) и реалната ситуация в различни части на града.

Нов доклад на екологичната организация показва, че в 19 от общо 27 избрани точки за изследване в столицата средногодишните стойности за 2021 г. са над законовата норма, съобщават от екологичната организация.

Причина замърсяването да не бъде официално констатирано досега се корени в разполагането на автоматичните измервателни станции далеч от пътното платно и в неподходящи райони на града, в несъответствие на Директивата за качество на атмосферния въздух.

По този начин системата за мониторинг на качеството на въздуха подценява обективното замърсяване с азотен диоксид.

Данните от направените от „За Земята“ измервания показват нездравословно високи нива на азотен диоксид в много точки на град София, където има и висока концентрация на хора.

Това са жилищни зони, райони с офис пространства и бизнес сгради, основни спирки на градския транспорт. По-високо замърсяване с азотен диоксид се наблюдава в близост до натоварени улици и булеварди. Основният източник на азотен диоксид в градовете по принцип са автомобилите с двигатели с вътрешно горене. 

Вдишването на въздух с висока концентрация на азотен диоксид може да раздразни дихателните пътища. Краткотрайните излагания на високи нива могат да влошат здравословното състояние на хора с дихателни заболявания, особено астма, което води до поява на кашлица, хрипове, затруднено дишане, посещения в спешните отделения, прием в болница.

По-продължителното излагане на повишени концентрации на азотен диоксид може да допринесе за развитието на астма и потенциално да увеличи чувствителността към респираторни инфекции и води дори до структурни промени в белия дроб. Хората с астма, децата и възрастните хора обикновено са изложени на по-голям риск от негативно въздействие върху здравето.