България

Конституционният съд: Председателят на КЕВР е назначен в нарушение на Конституцията

От Euronews България Euronews България

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров е назначен на поста в нарушение на Конституцията, отсъди Конституционният съд.

Stanislav Todorov Kevr (1) Станислав Тодоров, председател на КЕВР, снимка: БГНЕС

"Днес, 21.07.2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (oбн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.). Решението е прието с 9 гласа. Съдия Соня Янкулова подписа решението с особено мнение", става ясно от съобщението на КС, чието решение ще бъде оповестено в рамките на днешния ден /БГНЕС