Европа

Международната агенция по енергетика: Европа трябва незабавно да намали потреблението на газ

От Euronews България Euronews България

Международната агенция по енергетика смята, че Европа трябва незабавно да намали потреблението си на газ в условията на настоящата енергийна криза.

"Тази зима може да се окаже исторически тест за европейската солидарност", заяви ръководителят на агенцията Фатих Бирол.

По думите му Европа трябва да намали потреблението на газ с 12 милиарда кубически метра преди началото на отоплителния сезон, което се равнява на 130 танкера втечнен природен газ.

Той предлага на европейските лидери пет мерки, които да им помогнат да се подготвят за зимата.

Правителствата на Европейския съюз трябва да въведат аукционни платформи за промишлени потребители на газ, да сведат до минимум използването на газ в енергийния сектор, да подобрят координацията между операторите на газ и електроенергия, да помогнат за намаляване на нуждата от електроенергия от домакинствата и да съгласуват планирането в извънредни ситуации на национално и европейско равнище.