Политика

Депутатите приеха на първо четене бюджета на Здравната каса и ДОО (Обновена)

От Камелия Колева Камелия Колева Журналист

Депутатите приеха на първото четене на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това стана с гласовете на 142 депутати.

Предвидените приходи и трансфери в проектобюджета на НЗОК са в размер на 8 163 353 100 лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на размера на минималната работна заплата, на максималния осигурителен доход и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2024 г. е 60:40.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 8 163 353 100 лв., от които 7 630 931 400 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантирана от бюджета на НЗОК.

През 2024 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. За здравноосигурителни плащания са предвидени 7,63 млрд. лева. За първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 558 млн. лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ – 567 млн. лв., за дентална помощ – 328 млн. лв., за медико-диагностична дейност – 261 млн. лв., а за болнична помощ – 3,5 млрд. лв.

Народните представители приеха и проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. на първо четене. Това стана с гласовете на 135 депутати, предаде БГНЕС.

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова коментира, че е изключително важно да се приемат социално и финансово приемливи решения за пенсионерите, така и за бюджета на ДОО. “Паричните обещетения , помощите и пенсиите имат съществено значение за запазване на жизнения стандарт на големи групи от нашето общесвото”, подчерта тя.

Според нея с бюджета на ДОО се постига и баланс и устойчивост.

“Нашият ангажимент е да стартираме анализ, който да чуе всички заинтересовани страни и същевременно да стъпи на добрите практики за промени в пенсионната система. До няколко седмици ще стартираме анализа”, обяви тя.

По думите й няма как да се вземат политически отговорните решения без аргументите и анализа за подобно решение.

Приходите в проектобюджета са планирани в размер на малко под 12, 884 млн. лв. В сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., общите приходи нарастват с малко над 1 655,0 млн. лв. или 14,7 на сто.

Проектобюджетът е съставен при допускане за ръст на средния осигурителен доход от 11,2 на сто. Освен икономическите фактори, върху тази динамика влияние оказват и промените в политиките, а именно:

  • увеличението на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв.;
  • нарастването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 780 лв. на 933 лв.; нарастването на максималния осигурителен доход от 3 400 лв. на 3 750 лв.

Разходите възлизат на 24 336,1 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., разходите нарастват с 2 542,1 млн. лв. или с 11,7 на сто, т.е. с темп, по-бавен от нарастването на собствените приходи на системата. Близо 96 на сто от нарастването на общите разходи се дължи на нарастването на разходите за пенсии.

От 1 юли 2024 г. пенсиите следва да се увеличат с 11 на сто. Със същия процент е предвидено увеличението на минималните размери на пенсиите за трудова дейност и на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и на добавките към тях. Единствено т.нар. „вдовишка добавка“ ще нарасне с по-голям процент от този по „швейцарското правило“, като за нейния нормативно определен размер е предвиден ръст от 26,5 на сто на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Увеличението е с 13,2 на сто. Останалата част от нарастването на разходите за пенсии се дължи на целогодишното изплащане през 2024 г. на увеличените от 1 юли 2023 г. пенсии.