Общество

Тестват системата за предупреждения в Стара Загора

От Euronews България Euronews България
Bg Alert

Днес предстоят тестове на системата за известяване при бедствия БГ-Алърт в Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас. Тестването ще се проведе между 12:00 и 12:30 ч. Абонатите ще получат съобщение с текст на български и английски език, то ще бъде разпространявано чрез мрежите на мобилните оператори до устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast. Съобщението е съпроводено от специфичен звук и вибрация на телефона, която се активира дори и при безшумен режим. В реална ситуация текстовете ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя и ще съдържат линк за достъп до системата.

На 29-ти ноември предстои национален тест.