Добро Утро, Европа

По-висок праг за ДДС: Депутатите ще обсъждат вдигането му на 100 000 лева

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Депутатите ще обсъждат на второ четене повишаването на прага за регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Промяната ще влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Мотивът на вносителите е, че по този начин ще се намали административната тежест, ще изсветли икономиката, ще повиши конкурентоспособността на микрофирмите, стартиращия бизнес и хората със свободни професии. Преките загуби за бюджета ще бъдат между 85 млн. и 130 млн. лв., но косвеният икономически ефект ще надхвърли загубите за фиска, ще укрепи българската икономика и ще повиши събираемостта.