Общество

Анонимен сигнал станал причина за отстраняването на д-р Константинов

От Георги Колев Георги Колев Редактор
Stefan Konstantinov Д-р Стефан Константинов. Снимка: БГНЕС

Причината за проверките в столичната болница по онкология е анонимен сигнал.
Това каза д-р Стефан Константинов, който преди дни беше освободен от директорския пост на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология, цитиран от БТА. В съобщение вчера от Министерството на здравеопазването посочиха, че по време на проверки, извършени от звено „Вътрешен одит“ към министерството и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са констатирани нарушения и за временно изпълняващия длъжността директор на лечебното заведение - до провеждането на конкурс е назначен проф. Панайот Куртев.

 

През 2017 г. поех болницата, която беше с дългове, а миналата година болницата завърши с над половин милион лева печалба. Няма просрочени задължения към днешна дата, въпреки високите цени на консумативи.

Д-р Стефан Константинов

През всички години заплатите са се повишавали. Пациентите на болницата не са намалели, като през миналата година са били изписани над 12 хиляди болни, посочи още той. Инвестициите, които сме правили през миналата година, са близо един милион лева собствени средства. За пет години няма нито един уволнен, назначени са доста млади хора. Пенсионирани са някои от колегите, но мисля, че хора на 75-годишна възраст трябва да се пенсионират, добави д-р Константинов.
На 2 февруари тази година получихме писмо, че заради сигнал започва проверка от звеното „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването. През април по същия сигнал започна проверка и на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, посочи още той и допълни, че болницата е проверявана и от полиция, прокуратура и др.
Министерство на здравеопазването пък публикуваха причините за отстраняването на д-р Стефан Константинов от длъжност директор на лечебното заведение:

- "По постъпили сигнали в Министерството на здравеопазването, звеното „Вътрешен одит“ е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД. Проверяващите са констатирали нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора".

- "Сред нарушенията, констатирани от звеното „Вътрешен одит“, е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. – близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета".

- В периода септември 2017 г. – декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ и „доцент“.

- Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на ИАМН в лечебното заведение констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност – в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология, което представлява нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗЛЗ.

- Проверката установи, че в УСБАЛО е утвърден „Ценоразпис на медицинските услуги по желание на пациенти и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от УСБАЛО ЕАД, при спазване на изискванията на Наредбата“. С определянето на различни цени за допълнително поисканата услуга „избор на лекар/екип от медицински специалисти“ в зависимост от вида на клиничната пътека и сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, е извършено нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно Наредбата не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на съответната дейност.