Европа

Броят на хората без работа в ЕС трайно намалява

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор
Euro ECB Pixabay Снимка: Pixabay

Близо 11 милиона души в еврозоната са били безработни през месец август.

Това намалява коефициента на безработицата до 6.4% - което е най-ниското ниво от 1998 година, когато Евростат започва да отчита данните. В целия Европейски съюз индексът е 5.9% през август.

Най-висока остава безработицата в Испания – 11.5%, и в Гърция 10.9%. Най-ниска е в Чехия, Малта и Полша – съответно 2.5%, 2.7% и 2.8%.

От средата на 2021 г. безработицата в Европа рязко спадна благодарение на силното икономическо възстановяване след COVID, последвало историческата рецесия.

Къде се позиционират младите?

Около 12,8 милиона мъже и жени са били безработни през август в 27-те държави - членки на ЕС, включително 10,9 милиона в 20-те страни с единна валута.

Хората на възраст под 25 години продължават да бъдат по-засегнати от общото население, като през август равнището на безработица в целия ЕС е 14 %, а в еврозоната - 13,8 %.

Данните на Евростат се основават на определението за безработица, дадено от Международното бюро по труда (МОТ). Безработните се определят като лица, които активно са търсили работа през предходните четири седмици и са на разположение да започнат работа през следващите две седмици.