Европа

Ирландия поставя предупредителни етикети върху алкохолните напитки

От Теодор Тодоров Теодор Тодоров Международен редактор

Ирландия ще стане първата страна в света, която ще постави предупредителни етикети върху алкохолните напитки и ще обясни колко опасни за здравето са те. Законът трябва да влезе в сила от 2026 г. и вече се чуха призиви Европейският съюз да последва този пример.

 

Смятаме, че всички потребители трябва да знаят фактите за алкохола, подробности за рисковете от консумацията му. Бихме желали Европейската комисия да публикува възможно най-скоро преглед на законодателството на ЕС в тази област. Европейските лекари подкрепят правото на националните правителства да предприемат инициативи като случая с Ирландия.

Рей Уоли – заместник-председател на Постоянната комисия на европейските лекари

В Ирландия ще стане задължително на етикетите да има предупреждение, че алкохолът може да причини някои видове рак и чернодробни заболявания, както и че може да бъде опасен за бременни жени.

Някои производители изпитват тревога, а други говорят за сложния процес по съгласуване на вътрешния пазар.

 

Не смятаме, че ирландското законодателство е особено полезно или практично решение по отношение на съгласуваността на вътрешния пазар за хармонизиране в европейски мащаб.

Адам Улрих – изпълнителен директор на Spirits Europe

Трябва много ясно да разграничим, че терминът „Европа“ в тези дискусии се отнася до регионите на покритие на европейския филиал на СЗО – от Лисабон до Владивосток, включително Турция и много от средноазиатските републики.

Почти 1% от БВП на ЕС се изразходва за алкохолни напитки. През 2021 г домакинствата в Съюза са похарчили 128 милиарда евро за алкохол, като начело на списъка са Латвия, Естония и Полша.

 

СЗО събира данни от всички страни, които показват, че 1 милион смъртни случая е обща цифра, обхващаща 53 страни от европейския регион... Има много доказателства, че три фактора – ценообразуване, наличност и ограничаване на маркетинга – оказват въздействие.

д-р Карина Ферейра-Борхес – консултант за алкохола в СЗО Европа

Те са икономически ефективни и имат огромно въздействие върху намаляването на смъртността и продължителността на живота, които са свързани с консумацията на алкохол.