The Cube

The Cube: Каква е ролята на Европейския парламент?

От Георги Карамфилов Георги Карамфилов Репортер

Следващите европейски избори вече чукат на вратата. Но какво е тяхното значение и каква е ролята на Европейския парламент в определянето на политиката на блока. Повече по темата ще ни каже Георги Карамфилов в The Cube:

Европейските избори са изключително важни – по този начин ние избираме своите представители в най-големия парламент в Европа. Докато го правим обаче е важно да знаем и какво прави Европейският парламент.

Броят на депутатите в него в 705, а те се избират с мандат от пет години.

Сред функциите, които изпълнява Европейския парламент е да бъде съзаконодател, което означава, че заедно с друг орган, а именно Европейския съвет, приемат законите, които определят начина, по който функционира парламентът. Той приема и изменя законодателни актове, както и взема и приема решения относно годишния бюджет на ЕС.