Общество

Правосъдният министър обяви, че ще сезира ВАС за избора на Сарафов

От Euronews България Euronews България

След проведеното днес заседание на Пленума на ВСС, правосъдният министър Атанас Славов заяви, че следващата седмица официално ще сезира Върховния административен съд (ВАС) относно избора на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Славов ще иска произнасяне от ВАС по въпроса дали Прокурорската колегия или Пленумът на ВСС е компетентният орган да избере изпълняващ длъжността главен прокурор.

„Мисля, че днешният дебат беше изключително важен, защото се чуха аргументирани становища и по отношение на тезата, че Пленумът е компетентния орган, и по отношение на това, че Прокурорската колегия е компетентният орган. Тъй като спорът остава висящ, аз мисля, че той трябва да бъде разрешен по един авторитетен начин, а това може да направи само Върховният административен съд. Ето защо в рамките на следващата седмица ще сезирам ВАС с искане за произнасяне по отношение на взетото решение от Прокурорската колегия. Тъй като спорът остава висящ, аз мисля, че той трябва да бъде разрешен по един авторитетен начин, а това може да направи само Върховният административен съд. Ето защо в рамките на следващата седмица ще сезирам ВАС с искане за произнасяне по отношение на взетото решение от прокурорската колегия“, каза Славов.

По-рано днес Пленумът на ВСС реши да открие процедура за избор на нов главен прокурор. Решението беше подкрепено с гласовете на 12 от членовете на съвета, а четирима гласуваха против.

Според приетия от магистратите график изборът трябва да се състои на 26 октомври.

По думите на Славов в период на "много ниско доверие" и изтекъл мандат на този състав на ВСС и предстоящи конституционни промени не е обосновано да се открива процедура на избор на нов главен прокурор.

Правосъдният министър би номинирал кандидат за главен прокурор при промени в Конституцията, ако му бъде дадена такава възможност, стана ясно още от думите му.

По-рано днес кадровиците не приеха предложението процедурата по избор на нов главен прокурор да се отложи. Причината, която беше изведена е, че следващата седмица Конституционният съд трябва да се произнесе по допустимостта на искането на бившия главен прокурор Иван Гешев за обявяване за противоконституционни законовите промени, които уреждат избора и освобождаването на главния прокурор, предаде БТА. Това, според някои членове, е в пряка връзка с провеждането на процедурата по избор на главен прокурор.