Euronews Уикенд

Съдиите гласуват за нови членове на ВСС

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

Днес избират шестима членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на съдиите. Кандидатите за деветия състав на на висшите магистрати са 15. 

С право на глас са 2 197 съдии, като близо 2 000 от тях са заявили желание да упражнят вота си дистанционна с електронно гласуване.  Достъпът до Информационната система е ограничен за мрежи, извън територията на България. Изборният ден ще продължи до 18:00 ч.  Избрани се считат кандидатите, които са получили повече от половината от действителните гласове. В противен случай се произвежда нов избор на следващия ден.