Икономика

Икономиката е нараснала с 2.3% през първото тримесечие, БВП гони 40 млрд. лева

От Euronews България Euronews България
Pari Ikonomika Pixabay Снимка: Pixabay

Икономиката на страната е нараснала с 2.3% през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на миналата година и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. Това показват публикуваните днес от НСИ предварителни данни за Брутния вътрешен продукт (БВП).

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 39 970 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 6 201 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.822536 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 931 млн. долара и съответно на 3 402 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 20 436 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 171 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34 878 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 78.5% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 13.7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Спрямо експресните оценки, публикувани от НСИ на 16 май, обемът на БВП се ревизира нагоре с 2.7 млрд. лева (от 37 265 млрд. на 39 970 млрд.).