България

От 1 юни: Парите за самотен родител с дете до 3 г. се увеличават двойно

От Euronews България Euronews България

Максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек над 75 г. ще се увеличи от 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, който отглежда сам дете до 3 години, сумата ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв. Това ще се случи от 1 юни и е залегнало в промените на правилника по Закона за социално подпомагане. Поправките бяха одобрени днес на заседание на служебния кабинет, съобщиха от пресслужбата на МС. 

Размерът на месечните социални помощи за всички групи се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента.

С промяната се въвежда и нов механизъм за социално подпомагане, който ще гарантира, че по-голям брой хора от рисковите групи ще могат да получат по-голяма подкрепа от държавата. 

Стойността на месечните социални помощи ще се актуализира регулярно и ще отговаря на потребности на нуждаещите се. Това ще допринесе за намаляване на риска от бедност и социално изключване. Акцентира се и върху подпомагането на безработните българи, се посочва в мотивите за промяната на правилника.

Новите разпоредби предвиждат срокът за задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“, преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Така ще бъде дадена възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата.

Очаква се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин те ще могат да се включат в мерки за обучение, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда, предаде БГНЕС.