Общество

Възстановяват изплащането на пенсии за инвалидност и социални помощи

От Euronews България Euronews България

Изплащането на пенсии за инвалидност и социални помощи за хора с увреждания с изтекъл ТЕЛК ще бъде възстановено през март.

Право на тези средства ще имат хората, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза. Парите ще бъдат изплатени при спазване на регламентираните в нормативната уредба процедури и срокове.

Информацията за правоимащите ще бъде подавана от Министерството на здравеопазването до НОИ всеки месец до 20-о число. Не е необходимо хората да я декларират пред институциите.