Euronews Сега

ЕКА показа триизмерна карта на Млечния път

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор
Screenshot 2022 06 14 135313

Астрономи съставиха най-подробния атлас на Млечния път. Той съдържа данни за близо 2 милиарда обекта. Учените са установили слаби трептения в звездите, които се дължат на активна сеизмична дейност.

 

Европейската космическа агенция публикува актуализиран атлас на Млечния път с данни за почти два милиарда обекта. Триизмерната карта на галактиката е съставена благодарение на орбиталния телескоп Gaia. Той записва по-специално сеизмичната активност на звездите, която променя не само размера, но и формата им.

 

Откриваме много слаби осцилации в звездите, които хвърлят светлина върху интересни особености на вътрешния им живот, позволяват ни да разберем по-добре тяхната структура, което в перспектива може да послужи за изработване на теоретични модели. Това е много важна стъпка към разбирането на физиката на звездите. 

Тимо Прусти - астроном в проект Gaia 

Телескопът Gaia е изстрелян през 2013 г. Европейската космическа агенция подчертава изключителната точност на изчисляване на координатите на обектите в рамките на проекта. Досега това е най-подробният звезден атлас: той отчита около 1% от обектите в нашата галактика. 


Събраните данни отварят нови възможности за астрономите да реконструират миналото и да предскажат бъдещето на Млечния път.