Ела в...

Ела на Летище "София" с Живко Константинов - част 4

От Живко Константинов Живко Константинов Водещ

Симеон Симеонов работи на Летище София от 1998 г. В началото отговаря за антиобледенителната обработка на самолетите преди излитане. След това продължава като рамп агент, или човекът, който координира действията на всички работници около самолета.

Интересното, не само за мен, но за друго мои колеги съм го видял, е че ти в общи линия трябва да изпреварваш времето, защото един търн араунд, който е 45 минути – през това време трябва да се изчисти самолета, да се зареди с гориво, пътниците трябва да са събрани в автобуса, обяснява той.

Симеон работи и в контрола по правилното разпределение на товарите в самолета, което е изключително важна процедура. Определя съответно самолетът дали ще може да излети или да кацне в безопасни параметри. От 10 години е на пост в отдела по безопасност на самолетите по перона.

На летището Александър Колева работи от 15 години. В момента е авиодиспечер в оперативния център или както го нарича - сърцето на летището. 

От часовете на кацане, излитане, координиране с всичките оператори, стоянките, на които да заемат самолетите, гишетата къде да разположат пътниците за чекиране, следим за безопасността на летището, чистотата на пистата – в зимни условия почистване, аварийно-спасителната дейност, която се организира от нас и много други, обяснява Александър.

Общият брой на лампите на постата за излитане и кацане и пътеките за рулиане е 2938. Тези по светлинния подход на полоса 27 са 264, а на полоса 09 - общо 164.