Общество

ВАС пусна обществената поръчка за закупуването на медицински хеликоптери

От Euronews България Euronews България
Helicopter BGNES Снимка: БГНЕС

Сагата със закупуването от държавата на медицински хеликоптери е на път да се разреши, след като Върховния административен съд (ВАС) окончателно реши Министерството на здравеопазването да приключи процедурата по договарянето на машините с италианската компания "Леонардо".

Всъщност магистратите потвърждават определението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която преди около две седмици отхвърли жалбата на американската компания "Бел Текстрон Инк.“ (Bell Textron Inc.) срещу процедурата на здравното министерство по пряко договаряне, в която не е участник.

„Именно поради това върховните магистрати приемат за правилни изводите на КЗК, че жалбоподателят не е доказал качеството си на заинтересовано лице, което би могло да оспори решението за откриване на процедурата“, се казва в съобщението на ВАС.

Процедурата по пряко договаряне възпроизвежда без съществени изменения първоначалните условия от предходната открита процедура, посочват още магистратите. Същевременно законодателят изрично е предвидил, че когато има прекратена процедура и подадените оферти по нея отговарят на условията, но надвишават финансовия ресурс, възложителят може да пристъпи към процедура по пряко договаряне, като покани всички участници от първата.

При откритата от здравното министерство процедура италианската компания "Леонардо" беше единствен участник, но подадената оферта надвишаваше заложената прогнозна стойност. Затова се пристъпи към пряко договаряне, като запази финансовите параметри от предходната процедура, но предвиди и начин за национално съфинансиране.

В процедурата по пряко договаряне МЗ заложи прогнозна стойност от 135 593 113 лв. без ДДС, което е цената за 6 плюс 2 хеликоптера, като придобиването на двата допълнителни е по избор на държавата.