Мръсен въздух


 

Zafir Zarkov Добро Утро, Европа

Зарков, СО: 50 лв. глоба за бричка в центъра от 1 декември до края на февруари

София е в котловина и това оказва сериозно влияние върху качеството на въздуха особено в зимните месеци. Столична община има програма за подобряването на качествата на въздуха с над 83 мерки, една от които е въвеждането на нискоемисионни зони в центъра. Т