Е-кономика

Е-кономика 7.6.2022: Никола Илчев & Гл. ас. д-р Щерьо Ножаров

От Димитър Вучев Димитър Вучев Водещ
Screenshot 2022 06 08 At 11.02.29

Темите в предаванео:

- Никола Илчев за онлайн търговията;

- Може ли зелената енергия да стане по-рентабилна?;

- Гл. ас. д-р Щерьо Ножаров за образованието и реформите;

“Открихме че има нужда да създадем още един инструмент, който да помага на онлайн търговците да станат по-добри” това коментира основателят на еCommerce Academy Никола Илчев. Новата услуга представлява задълбочен одит на онлайн търговците по по 6 критерия. Сред направленият по които се оценяват онлайн магазините са не само маркетинга и SEO,  а и техническата част, дизайна и правните аспекти. Шестата категория се фокусира върху продажбения процес и след продажбеното обслужване. Макар важен, рядко има услуги, които да оценяват силните и слаби страни на онлайн търговците в това направление. 

“Всеки един кандидат при нас ще получи поръчка от нашия екип под формата на таен клиент. и ще оценим как екипът се отнася при възникване на проблем или желание за размяна на продукта.” Споделя още Илчев. Според основателя на eCommerce Academy “ ключът за успеха на всеки бизнес, не се състои само в това да продава, а и да задържи клиента и да го накара да се чувства добре дори когато има проблем.”

Образователната реформа във висшето образование бе дискутирана във втората част на предаването с преподавателят от УНСС гл.ас д-р Щерьо Ножаров. 

“От години се води един дебат защо съществуват висшите училища. Тоест, дали академичната автономия води до това вузовете да обслужват своите преподаватели, служители и ръководства, или университетите съществуват в полза на обществото и на бизнеса”, споделя д-р Ножаров.

Според госта има възможно висшето образование в България да се превърне в експортен продукт тъй като таксите за един студент в добрите университети възлизат на няколко десетки хиляди евро. 

Сред темите в предаването са и опитите на италианските учени да намерят алтернативи на фосилните горива. Вижте във видеото повече за това как се правят зелени иновации във време на геополитическа криза, както и целите разговори с гостите на предаването.