Политика

Служебният кабинет ще одобри допълнителни разходи за общините и четири министерства

От Euronews България Euronews България
Slujeben Kabinet Снимка: БГНЕС

На редовното си заседание служебният кабинет ще одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта, както и по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г..

Предстои служебните министри да одобрят допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2022 г. за компенсиране на разходите за месец септември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Ще бъдат одобрени и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитни комитети към общините.

Очаква се служебният кабинет да одобри допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Ще бъде взето решение и за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в България.