Добро Утро, Европа

Оценки от матурите: В 69 от 265 общини средната оценка по БЕЛ не минава среден 3,00

От Ани Балджиян Ани Балджиян Водещ

Във всяка четвърта община у нас оценката от матурата по български език е средно под среден 3. Като най-добри резултати са показали учениците от малки населени места. Най-високи са оценките в Челопеч (5,02),"Божурище (4,77), Драгоман (4,76). Сред по-големите градски центрове най-добре се представят столицата (седмо място с оценка 4,43), Пловдив (осмо място с оценка 4,31) и Велико Търново (девето място с оценка 4,30).

Защо това е така? Какви тенденции за българското образование показва проучването на Института за пазарна икономика? Наш гост е Петя Георгиева.

Това е изключително тревожен сигнал и не се случва за първи път. Доста голяма част от общините, в които има малки училища, малки населени места с малко ученици, имат доста лоши резултати на матурата по БЕЛ основно, защото чрез нея можем да оценим качеството на образованието“, казва Георгиева.

 

Този проблем е много сериозен и в училища, в които нито един ученик не е издържал матурата. Да, има такива училища, те са 27. Показва огромен проблем в това, което се случва с българското образование и трябва определено да се вземат мерки, за да не се стигне до доста неприятен каскаден ефект.

Петя Георгиева, ИПИ

 

Най-зле са общини в Симеоновград, Куклен, Брацигово – малки общини, в които има много малко ученици. Това е доста типично за лошо представящите се общини и училища. Много често при тези малки общини и малки училища проблемът е, че ако един или няколко ученика се представят зле, резултатът на цялата община слиза много надолу. Същото се отнася и обратно – ако един-двама ученика се представят добре, резултатът се качва нагоре“, разяснява Петя Георгиева.

Нонка Бантова е директор на основното училище в Челопеч „Св. св. Кирил и Методий“ – една от общините-отличници. Тя посочва причините за успеха:

Нещата са комплексни. Зависят от мотивацията на педагозите, от мотивацията на учениците, но най-вече съвместна работа – ученици, родители и учители. Мисля, че това е наша силна страна – работата в екип“, убедена е Бантова.

 

Успехът е тристранен процес, в който всички се включиха. Ние изключително много си сътрудничим с родителите, провеждаме различни обучения, тренинги. И мисля, че всичко това доведе до тези високи резултати.

Нонка Бантова, директор на основното училище в Челопеч „Св. св. Кирил и Методий“

Целия разговор вижте във видеото.