Икономика

ГИТ предупреждава: Сезонната заетост крие риск от недеклариран труд

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор
Screenshot 2022 05 17 125502

Сезонната заетост крие риск от недеклариран труд. За това предупредиха от инспекцията по труда. С наближаването на туристическия сезон се активизира и наемането на работна ръка. По този повод от инспекцията издадоха брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени.От там напомнят,че при работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права.

 

В тези случаи те или изобщо не трупат осигурителен стаж, (когато работят без трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения, което ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията. Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите за защита на правата, тъй като контролните органи са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства, че работниците или служителите са полагали труд за даден период назад във времето или че са работили повече за по-голямо възнаграждение.Работодателите нямат право да допускат до работното място работник, с когото нямат подписан и регистриран в НАП трудов договор. Те търпят санкция при използване на недеклариран труд, като тя не може да бъде по-ниска от 1500 лв. за всеки установен случай на работа без трудов договор.