Европа

Еврокомисията с пет мерки за пестене срещу енергийната криза

От Euronews България Euronews България

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен представи поредица от дългоочаквани предложения за справяне с влошаващата се енергийна криза в ЕС и ограничаване на растящите сметки, които поставят европейските домакинства и компании под финансов стрес.

Председателят на Европейската комисия предложи общоевропейски план за намаляване на потреблението на ток в пиковите часова, таван на свръхприходите, направени от възобновяеми източници и ядрена енергия, солидарен механизъм за облагане на „огромните“ и „неочаквани“ печалби, събрани от компаниите, занимаващи се с изкопаеми горива, както и инжектиране на допълнителна ликвидност в затруднените предприятия за комунални услуги.

Изправени сме пред извънредна ситуация, тъй като Русия е ненадежден доставчик и манипулира нашите енергийни пазари. Нашето единство и солидарност ще гарантират, че ще надделеем!

Урсула фон дер Лайен. Снимка: AP

„Изправени сме пред астрономически цени на електроенергията за домакинствата и предприятията и пред огромна нестабилност на пазара“, предупреждава фон дер Лайен.

Председателят на ЕК посочва, че благодарение на диверсификацията са увеличени доставките на втечнен природен газ (LNG) или газ по тръбопроводи от САЩ, Норвегия, Алжир, Азербайджан и други., в момента вече Норвегия доставя повече газ на ЕС, отколкото Русия. 

„Правим огромни инвестиции в местни възобновяеми енергийни източници чрез инициативата RePowerEU“, отбелязва още фон дер Лайен.


1. „Интелигентно спестяване на електроенергия“

От ЕК посочват, че след настъпилите промени световните енергийни доставки вече са оскъдни, поради което се налага да се приложи т.нар. „интелигентно намаляване на търсенето“. По думите на председателя на комисията фон де Лайен е необходима стратегия за изравняване на пиковете в потреблението, които влияят на цената на електроенергията. 

Ще предложим задължителна цел за намаляване на потреблението на електроенергия в пиковите часове.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК

Фон дер Лайен уверява, че за постигането на тази цел ЕК ще работи в тясно сътрудничество с националните правителства на държавите-членки.

2. Таван на свръхпечалбите от възобновяеми източници

Според ЕК нисковъглеродните енергийни източници генерират неочаквани приходи, които не отразяват производствените им разходи и е време потребителите да се възползват от това.

„Ще предложим тези неочаквани печалби да бъдат пренасочени, за да се помогне на уязвимите хора и предприятия да се адаптират“, изтъква фон дер Лайен.

3. Таван на свръхпечалбите от изкопаеми горива

Петролните и газовите компании също са реализирали огромни печалби, поради което от Брюксел предлагат те да изплащат „солидарен принос“, а държавите членки да инвестират приходите в подкрепа на уязвимите домакинства и в собствено производство на „чиста енергия“.

4. Подкрепа за енергийните предприятия, за да се справят с нестабилността на пазарите

Според ЕК понастоящем от енергийните компании се изисква да предоставят неочаквано големи по размер средства, което застрашава техния капацитет за търговия и стабилността на фючърсните пазари.

„С държавната помощ ще помогнем за по-лесно осигуряване на ликвидността наенергийните дружества от страна на държавите-членки. Ще актуализираме временната си рамка, за да дадем възможност за бързо предоставяне на държавни гаранции“, посочва фон дер Лайен.

5. Таван за цената на руския газ

Целта тук е много ясна, отбелязва ЕК.

Трябва да намалим приходите на Русия, които Путин използва за финансиране на тази жестока война срещу Украйна.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК

Комисията посочва, че в началото на войната руският тръбопроводен газ е съставялвал 40% от цялото количество на импортиран природен газ, докато днес неговият дял намалява до едва 9%.

„Това са трудни времена. Убедена съм обаче, че европейците имат икономическата сила, политическата воля и единството, за да запазят водещата си роля“, казва още председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.