Общество

Отбелязваме 137 години от Съединението

От Euronews България Euronews България

Отбелязваме 137 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Идеята за обединението на българите, част от които останали в границата на Османската империя след Освобождението, се ражда още през 1879 година в Търново.

А на 6 септември 1885 година автономната област Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България, противно на решенията взети на Берлинския конгрес. 

Съединението се извършва след народни бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат, подкрепен от българския княз Александър I. Въпреки съпротивата на Великите сили князът признава Съединението.

А това отваря пътя към следващата самостоятелно извоювана историческа стъпка - обявяването на България за независима държава.