Политика

Смениха ръководствата на „ВМЗ Сопот“ и „Кинтекс“

От Георги Колев Георги Колев Редактор
Adv. Vencislav Dimitrov За изпълнителен директор на ДКК е избран адв. Венцислав Димитров. Снимка: БГНЕС

Държавната консолидационна компания (ДКК) смени ръководствата на "ВМЗ Сопот" и "Кинтекс".

От компанията определят това като спешни мерки за оздравяване на дъщерните дружества. Те са били приети на заседание на Съвета на директорите, съобщиха от дружеството.

От там припомнят, че от тази седмица има трима нови членове в колективния орган, a с цел приемственост мнозинството от четири гласа е на членовете, назначени от предходния министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова.

Съветът на ДКК връща Иван Стоенчев в ръководството на „ВМЗ Сопот“, който беше отстранен от Нинова

Основен мотив е влизането в управлението на завода на човек, който познава в детайли дейността, има необходимия опит и може да върне високите нива на производство в най-кратки срокове. Стоенчев пое ръководството на "ВМЗ" в началото на 2022 г. и въпреки освобождаването му през юни бе постигната печалба от 48 млн. лв. за полугодието, посочват от ДКК.

Припомняме, че служебният министър на икономиката Никола Стоянов бе уволнен от като шеф на борда на „ВМЗ Сопот“ в началото на юни от Корнелия Нинова.

Освен това съветът на ДКК констатира законово нарушение във функционирането нa „ВМЗ Сопот“. Досега Съветът на директорите е бил от трима души, a законът изисква да са минимум пет. За да се отстрани този пропуск за нови членове са подадени за вписване Ивайло Кънев, Николай Николов, Тома Цилев и Иван Ангелов. Кънев притежава опит във финансовото планиране и изпълнение, в това число е бил мениджър бюджетиране и ценообразуване в Централното управление на „Крайслер“, Канада. Николай Николов е юрист с повече от 30-годишен стаж. В миналото Иван Ангелов е бил представител на България в Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване, притежава опит във военно-промишления сектор. Тома Цилев също е с юридическо образование със стаж в различни институции.      
От ДКК поясняват, че решението цели да успокои и надигащото се недоволство в синдикатите, според които производителността намалява и се изостава в изпълнението на договорите на оръжейния завод. Има множеството сигнали и изразени притеснения за начина, по който дружеството се управлява. По разпореждане на министър Никола Стоянов публичните предприятия в системата на Министерството на икономиката и индустрията е следвало да спрат разплащания, от които не зависи пряко дейността им, до запознаване с реалното им състояние.

 

Въпреки това, със съмнително съкратени срокове, ВМЗ е направило за седмица преводи за над 3 млн. лв. за строителни дейности

Същевременно има сигнали за умишлено раздуване на административния щат, преназначаване на хора на ръководни длъжности с цел избягване на задължителния по закон изпитателен срок и залагане на клаузи за огромни обезщетения при освобождаване от длъжност, в разрез с интересите на дружеството.

Съветът на директорите на ДКК е взел решение да направи промени и в ръководството на "Кинтекс" ЕАД

Основен мотив за това е безпокойството от влизането на разследващи органи в държавния оръжеен търговец. Данните показват, че непосредствено преди това са платени приблизително 800 хил. лв. към офшорно дружество. Всички факти и обстоятелства предстои да бъдат уточнени, но за да се направи обективен анализ на състоянието му, е взето решение да се включат нови експерти в ръководството. Единственият член на Съвета на директорите, който е гласувал против изплащането на големите суми към офшорната компания, остава в ръководството на "Кинтекс". Това е Пламен Пешев, който е дългогодишен служител на дружеството с над 30-годишен стаж. За нови членове са предложени Борис Янчев, Милен Николов, Станислава Георгиева и Николай Станчев, пише още в съобщението.
Предвид ситуацията с финансовите преводи на "Кинтекс" за ръководния орган на дружеството е подаден Милен Николов, който е одитор, заемал различни позиции в Сметната палата на Република България. Станислава Георгиева е правоспособен юрист с над 15-годишен стаж. Борис Янчев, който има опит във външната търговия, двустранните и многостранни търговски отношения ще подсили основната дейност на "Кинтекс" по преговори с чуждестранни партньори. Николай Станчев притежава експертиза в управлението на производствени процеси и е с дългогодишен стаж в различни предприятия и институции свързани с военно-промишления комплекс на България.    


Спира се процесът по смяна на изпълнителния директор на Научно-изследователския технологичен институт (НИТИ) – Казанлък

В последния ден от управлението на предходния министър на икономиката и индустрията бе стартирана процедура за уволнение на ръководителя, който е с 30-годишен опит в сектора. Той ръководи НИТИ Казанлък повече от десетилетие, предприятието е на печалба и се инвестират средства за квалификация на персонала. Затова начело на НИТИ Казанлък остава досегашният изпълнителен директор инж. Делян Начев, се посочва в съобщението.
Продължава анализът на състоянието и на другите дъщерни дружества на ДКК. Приоритетно се вземат мерки за оздравяване на предприятията от военно-промишления комплекс, в които работят хиляди хора и са структуроопределящи за икономиката ни.  
За изпълнителен директор на ДКК е избран адв. Венцислав Димитров. Заемащата до този момент длъжността Смиляна Нитова продължава да бъде част от Съвета на директорите. Мнозинството взе решение, че е необходим цялостен анализ на положението в компанията. За да бъде направен той в кратки срокове и напълно обективно, се взе решение процесите да бъдат оперативно ръководени от новоизбран член в ръководния орган.Опитът на Смиляна Нитова да блокира вписването на нови членове в Съвета на директорите чрез поредица от жалби, въпреки че принципалът бе спазил всички законови изисквания, също бе обсъждано на заседанието

Старото и новото ръководство в ДКК ще работят за приемственост и разширяване на експертността в дъщерните дружества. Именно с цел надграждане и по-бърз анализ на реалното състояние при кадровите промени в "Кинтекс" и НИТИ Казанлък са запазени членове на досегашните им ръководни органи, посочват от ДКК.