Общество

Какво свършиха депутатите в 47-ия парламент

От Euronews България Euronews България
20220801142943 Sgrada NS Malka Снимка: Пресцентър на НС

Дирекция "Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове" към НС и парламентарният пресцентър публикуваха официалната справка за законодателната дейност и парламентарния контрол на 47-ото Народно събрание.

Законодателна дейност

По време на мандата си 47-ото Народно събрание е приело 84 закона, 122 решения и една декларация.

Парламентът е имал 99 пленарни заседания, като 9 от тях са били извънредни.

В 47-ото Народно събрание са постъпили общо 214 законопроекта, като 131 от тях са внесени от народни представители. По време на мандата в парламента са постъпили 195 проекторешения, от които 181 от народни представители, както и 3 проекта за обръщения и декларации.

През третата си сесия (от 4 май до 29 юли 2022 г.) 47-ото Народно събрание е провело 40 пленарни заседания, четири от които извънредни. През този период депутатите са приели 47 закона и едно решение.

Парламентарен контрол

В 47-ото Народно събрание са зададени 2374 въпроса и са отправени 108 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 25 пленарни заседания за петъчния парламентарен контрол и в едно извънредно пленарно заседание за парламентарен контрол. Блицконтрол е провеждан в 9 заседания като са зададени 85 въпроса от народни представители от всички парламентарни групи.

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание за мандата е 141 часа и 07 минути. В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, блицконтрол, разисквания по питане, изслушване и вот на недоверие.

Проведени са 18 изслушвания по чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, три разисквания по питания и е гласуван един вот на недоверие, който е успешен.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1840, а 534 – с устен. При питанията 62 са били с писмен отговор, а 46 с устен. Отговорено е на 1968 въпроса и на 74 питания, а 101 въпроса и 4 питания са оттеглени.

Най-много въпроси и питания през мандата са били внесени от народни представители от ПГ на ГЕРБ-СДС - 928 въпроса и 40 питания. От ПГ на „Демократична България” са отправили 554 въпроса и 12 питания; от ПГ „Продължаваме промяната“ – 315 въпроса и 12 питания, от ПГ на ДПС – 217 въпроса и 9 питания; от ПГ на партия „Възраждане“ – 133 въпроса и 34 питания; от ПГ „БСП за България“ – 139 въпроса и едно питане и от ПГ на „Има такъв народ“ – 110 въпроса и едно питане. През третата сесия са зададени 715 въпроса и 15 питания, имало е 6 изслушвания и едно разискване по питане.

Парламентарен контрол е провеждан в 10 петъчни пленарни заседания и блицконтрол – в три пленарни заседания като са зададени 25 въпроса. Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 53 часа и 28 минути. От зададените въпроси 623 са с писмен отговор, а 92 – с устен. Отговорено е на 552 въпроса, а 26 са оттеглени. От отправените питания 9 са писмени, а 6 – устни. Отговорено е на 7 питания, а две питания са оттеглени.

Най-много въпроси и питания през третата сесия са били внесени от народни представители от ПГ на „Демократична България”, които са отправили 234 въпроса и две питания. От ПГ на ГЕРБ-СДС са задали 171 въпроса и 7 питания, от ПГ „Продължаваме промяната“ – 173 въпроса и 2 питания, от ПГ „БСП за България“ - 51 въпроса, от ПГ на партия „Възраждане – 48 въпроса и две питания, от ПГ на „Има такъв народ“ – 36 въпроса, от ПГ на ДПС – 11 въпроса и 2 питания.