Общество

Парламентът забрани употребата на райски газ

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

В последния си работен ден Парламентът забрани продажбата на райски газ на непълнолетни. Промените в Закона за здравето бяха приети единодушно на първо и второ четене.   

Те забраняват продажбата на райски газ, включително и онлайн, на деца под 18 години. Забранява се и употребата му на територията на детски градини, училища, общежития, лечебни заведения, на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, както и в закрити обществени места. Изключение се прави само за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.