Общество

Служители на „Автомобилна администрация“ излизат на ефективна стачка в 19 града

От Euronews България Euronews България
Avtomobilna Administracia Protest BGNES Снимка: BGNES

Ефективна стачка на „Автомобилна администрация“ в 19 града. Исканията на протестиращите са за равно възнаграждение за изпълняващите еднакви функции и заемащи еднакви длъжности; увеличаване на основните работни заплати с 30% и спазване на сключения колективен трудов договор. Сред градовете, в които ще се проведат ефективни стачни действия са София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и други.

Сред исканията са още назначаване на поне още 200 инспектори за пътен контрол, служители за административно обслужване и такива с юридическо образование; Осигуряване на качествено работно и униформено облекло на всички работници и служители; Подобряване условията на труд, обновяване на материалната база и осигуряване на модерно и качествено техническо оборудване.