Свят

Водна криза: Над 2 милиарда души нямат достъп до питейна вода, изчислява ООН

От Тодор Драганов Тодор Драганов Международен редактор

Според нов доклад на ООН над 2 милиарда и 200 млн души все още живеят без достъп до безопасна питейна вода, а 3 млрд и половина нямат достъп до прилични санитарни условия. В доклада за „Вода за просперитет и мир“ се подчертава, че напреженията, свързани с питейната течност, изострят конфликтите по света. Сред най-засегнатите от недостига страни е Зимбабве, която според директора на отдела за земя и вода на Организация по прехрана и земеделие Ли Лифенг, „е изправена пред суша от миналата година“.

Отбелязвам, че Зимбабве е изправена пред непрекъсната суша от миналата година и това със сигурност е част от глобалната климатична система поради въздействието на Ел Ниньо. Така че в момента страната наистина е изправена пред предизвикателство, свързано с горещините. Има я и тревогата за провала на реколтата. Има притеснение за това, че повече от два милиона души потенциално ще бъдат изправени пред глад.

Ли Лифенг, директор на отдел "Земя и вода" на ФАО

Изследователите установяват, че поне 10 % от глобалната миграция е свързана с недостига на вода, тъй като светът е изправен пред по-нестабилен климат. В доклада се казва също, че прогнозите са, че глобалното затопляне ще увеличи още повече честотата и тежестта на засушаванията и наводненията, като ще има повече влажни и много сухи метеорологични и климатични явления. Последствията се усещат в голяма степен в по-бедните страни, за които е по-трудно да се адаптират. В доклада се оценява, че осигуряването на безопасна питейна вода, канализация и хигиена в 140 страни с ниски и средни доходи ще струва 114 млрд. долара годишно.

Казваме, че без вода няма живот. След това без вода няма храна. Така че водата е в основата, тя е незаменим природен ресурс за устойчивото развитие, за селското стопанство, за много различни икономически сектори.

Ли Лифенг, директор на отдел "Земя и вода" на ФАО

Агенциите на ООН отдавна предупреждават, че не само продоволствената сигурност на хората е изложена на сериозен риск. Според тях липсата на чиста вода нарушава и медицинското лечение и хигиената.