Европа

Разсрочване на кредити: Румънците могат да отлагат плащанията до 9 месеца

От Euronews България Euronews България

Румънците ще имат възможност да отлагат плащанията по банкови кредити за период до девет месеца.

От тази мярка ще могат да се възползват физически и юридически лица, които са били засегнати от кризата.  

Длъжниците трябва да представят на банката клетвена декларация, че през последните три месеца преди искането са претърпели увеличение на средните месечни разходи с поне 25 процента.

По думите на румънския министър на финансите Адриан Къчу правителството е приело постановление как отлагането на плащанията по кредити ще става по законен ред.