Общество

Какъв е рейтингът на висшите училища в България?

От Ани Балджиян Ани Балджиян Водещ

По-малко безработни висшисти и по-високи заплати на завършилите студенти - това са част от данните на рейтинговата система, която оценява 51 висши училища у нас. 

Според рейтинговата система броят на регистрираните безработни, които са завършили през последните пет години висше образование, спада до рекордно ниско равнище – малко над 2%.

Почти всички студенти в медицински специалности успяват да се реализират като безработицата сред тях под 1%. Подобни са резултатите и сред висшистите от „Военно дело“ и „Математика“. Най-много безработни има сред завършилите „Социални дейности“ – близо 4 на сто.

Висшистите у нас вече взимат и по-високи заплати. Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ и „Военно дело“ - над 4000 лв., следвани от тези, които са завършили „Металургия“, „Математика" и „Национална сигурност“, където сумите достигат между 3000 и 4000 лв.

Най-много студенти има СУ „Св. Климент Охридски“ –  над  19 000 души. В пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ учат малко над 16 000. На трето място попада УНСС с почти 14 400.

Най-желаната специалност е "Икономика" - с близо 25 хиляди бъдещи висшисти, следвана от „Педагогика“ и „Медицина“. Най-малко студенти изучават „Теория на изкуствата“ – само 48.

Обобщените данни от изданието показват още, че броят на чуждестранните студенти у нас се е увеличил. 

Коментар на доц. Кристиян Постаджиян, зам.-ректор по учебната дейност на Нов български университет, вижте във видеото.