България

Нова инициатива: Български пощи стартират безплатни административни услуги

От Димитър Петров Димитър Петров Редактор

От днес започва предлагането на безплатни административни услуги в клоновете на Български пощи. Пилотната инициатива е в сътрудничество с Агенцията по заетостта и тази за социалното подпомагане.

Осигурен е достъп до 39 услуги като заявяване на целева помощ за отопление и отпускане на еднократна помощ при раждане на дете. Това е първата стъпка към превръщането на Български пощи в единен център за админиистративни услуги. Предстои ремонтирането на 500 станции, както и модернизирането и дигиталната трансформация  на цялата мрежа. Проектът ще подобри достъпа до административни услуги в малките населени места и ще спести времето и средствата за пътуване на хората. Пълната информация за предлаганите безплатни услуги - може да намерите на сайта на Български пощи.