Общество

От понеделник: Въвеждат противоепидемични мерки в една трета от страната

От Георги Колев Георги Колев Редактор
Angel Kunchev Ангел Кунчев Снимка: БГНЕС

Противоепидемични мерки ще бъдат въведени от 18 юли в региони, които са във фаза 1 от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Към момента това са около една трета от страната - София, Варна, Бургас, Добрич, Враца и Перник.

Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който участва в професионален семинар на тема „Комуникация между лекари и пациенти по проблемите на имунизациите“ в Медицинския университет в Пловдив. По думите му има ръст и в други региони и е "очевидно за всички, че започва вълна".

Мерките включват носене на маски в здравни, лечебни и социални заведения, по възможност - работа от разстояние, опит за спазване на отстояние от 1,5 метра, обясни Кунчев. По думите му те ще бъдат въведени със заповеди на директорите на съответните Регионални здравни инспекции (РЗИ), а когато един от регионите влезе във фаза 2, ще има национални мерки, важащи за територията на цялата страна.

София-град влезе в червената зона с над 250 на 100 хиляди заразени с коронавируса на двуседмична база. Очаква се до дни в червената зона да влязат Бургас и Варна. Областите са вече в Етап 1 и на картата на епидемичната обстановка по региони.

От Здравното министерство пък разпространиха приетата актуализация в Плана за справяне с пандемията, който предвижда конкретни мерки, които да бъдат въвеждани спрямо развитието на пандемията.

В него са определени общо 5 етапа със противоепидемичните мерки, които могат да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболяемост по региони, % заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла. Конкретни стойности в плана не се споменават.

Ето какви са етапите:

Етап 0: Слабо разпространение на COVID-19; здравната система не е натоварена, мерките са препоръчителни.

Лечебните заведения за болнична помощ са в нормален режим на работа и в готовност за прием на пациенти.

Лицата, установени като потвърдени случаи на COVID-19, подлежат на задължителна изолация, а контактните им лица се поставят под карантина за срок, определен по реда на чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето.

Противоепидемичните мерки са препоръчителни - носене на маска на закрито, особено в здравни заведения, социални институции, градски транспорт; спазване на дистанция; хигиена; дистанционна работа при възможност.

Въвежда се изискване за представяне на сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от тест за всички пристигащи от засегната от нов опасен вариант на COVID-19 държава.

Препоръчителните мерки са в сила до отмяна на пандемията от COVID-19 от Световна здравна организация или до преминаване в Етап 1.

Етап 1: Увеличава се заетостта на болничните легла. Мерките са задължителни.

Лечебните заведения за болнична помощ са в нормален режим на работа, като са въведени мерки за скрининг на лица със съмнение за COVID-19; извършва се триаж на пациенти.

Лечебните заведения поддържат готовност за преструктуриране на наличните болнични легла, разделяне на потоците пациенти и осигуряване на условия за изолация.

Носенето на защитна маска в здравни и социални структури, в градския транспорт и други обекти с висок риск от заразяване е задължително. При възможност се преминава към дистанционна работа. В детските заведения и училищата заведения се провежда сутрешен филтър за недопускане на деца със симптоми на занятия. Филтър се предвижда и в социални институции. Мерките остават в сила до преминаване към етап № или 1.

Етап 2: трайна тенденция за увеличаване на заетостта на болничните легла. Ограничават се свижданията, въвежда се граничен контрол.

Лечебните заведения за болнична помощ са в нормален режим на работа, като са въведени ефективни мерки за скрининг на лица със съмнение на COVID-19. Болниците поддържат готовност за по-високо ниво на разпространение на заболяването, преструктуриране на наличните болнични легла, разделяне на потоците пациенти. Разширяват се условията за изолация в структурите на лечебните заведения (отделения/клиники), извън тези по инфекциозни болести.

Носенето на маска е задължително при условията от етап 1, както и във всички образователни, културни, спортни институции и по време на събития, свързани със струпване на хора.

Всички пристигащи самолет от държави с висока заболеваемост (над 400 на 100 000 души население) трябва да предоставят сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест.

Въвежда се изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.

Ограничават се свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции, допускат се посещения само за пациенти с престой над 5 дни, по преценка на лекар.

Ограничават се извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи. Не се допуска смесване на ученици от различни паралелки. Въвежда се задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини. Мерките остават в сила до преминаване в Етап 1 или в Етап 3.

 

Етап 3: Епидемично разпространение на COVID-19, здравната система е натоварена. Ограничава се плановият прием в болниците, въвежда се тестване в училищата.

Участват всички болници за активно лечение. В тази фаза лечебните заведения извършват трансформиране на съществуващия леглови фонд и осигуряват легла за лечение на болни с COVID-19 на базата на съществуващите терапевтични легла за активно лечение. Ограничава се плановият прием и лечение, с изключение на болнично лечение, което не може да бъде отложено без медицински риск за пациента.

Носенето на маска е задължително и на открито при струпване на хора. Въвежда се дистанционна работа, при възможност на 50% от персонала. Осъществява се граничен контрол на влизащите в страната по сухопътни и водни гранични пунктове и изискване за сертификат, ако идващите са пребивавали в страни с висока заболеваемост (над 500 на 100 000).

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и в социалните услуги, изключение се допуска само за свижданията при пациенти в терминален стадий на болестта.

Въвежда се тестване за COVID-19 в учебни заведения, социални институции.

Преустановяват се групови дейности, които не са с професионален характер; присъственото обучение в училищата в отделни населени места, области при достигане на 20% отсъствие на ученици и/или персонал.

Ограничават се масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други). Ограничават се дейностите (капацитета) на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.

Ограничават се присъствените обучения във висшите учебни заведения с въвеждане на посменно обучение, провеждане на неприсъствени лекционни обучения и др. Мерките са в сила до преминаване в Етап 2 или в Етап 4

 

Етап 4: Пик в разпространението на COVID-19, обявява се извънредна епидемична обстановка.

Участват всички болници за активно лечение. В многопрофилните болници се поддържа не по-малко от 10% капацитет от наличните легла за лечение на болни с друга патология.

При запълване на капацитета на болниците, с трайно задържане и нарастване на заболяемостта, се предприемат действия за разкриване на временни структури за лечение чрез използване на капацитета на военнополеви болници, подходящи обществени сгради, в т.ч. хотели и др., в които се разкриват допълнителни легла и се използват медицински специалисти от лечебни заведения за извънболнична помощ, здравни заведения и др.

Преминава се към работа от разстояние на над 50% от персонала (при възможност). Изготвят се и се прилагат планове за непрекъснатост на работния процес във всички сектори, като с особено значение са критичните инфраструктури и лечебните заведения.

Изисква се сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест за всички пристигащи в страната.

Преустановяват се присъственото обучение в училища и университети, масовите мероприятия (спортни, културни и др.). Преустановяват се дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и др. Мерките остават в сила до преминаване в Етап 3.

При регистриране на Етап 4 дори в една област се обявява извънредна епидемична обстановка за територията на страната. Противоепидемичните мерки се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването, както са разписани в Закона за здравето.

Мерките по етапи 0-4 могат да се прилагат на областно или на национално ниво.

 

Етап 5: Фаза на възстановяване.

Броят на заразените с коронавирусна инфекция намалява до стойностите във Етапи 1-0. Лечебните заведения постепенно намаляват разкритите допълнителни легла и преминават към нормален режим при поддържане на възможност за лечение на пациенти в условия на изолация, при съмнение или в случай на хоспитализация на пациенти с коронавирусна инфекция.